برچسب شده دوستم اذیتم میکنه

چطور مودبانه به کسی بگوییم که باعث آزار و اذیت است؟ 13
20,672

چطور مودبانه به کسی بگوییم که باعث آزار و اذیت است؟

آیا کسی اذیتتان میکند؟ اگر می خواهید مودبانه او را از این کار بازدارید، این مقاله می تواند برایتان مفید باشد. مراحل ·      فکر کنید، "چه چیز این آدم من را اذیت می کند؟" ·      فکر کنید دوست دارید به خودتان چطور بگویند که باعث اذیت و آزار کسی هستید. ·      صبر کنید تا فردمورد نظر را تنها جایی پیدا کنید. به او بگویید که...