برچسب شده دوست پسر

دوست پسرم از من سکس می خواهد! 110
422,399

دوست پسرم از من سکس می خواهد!

سلام، سال پیش بـا پسری آشنا شدم، و از آن زمان با هم رابطه داریـم. مـوضوع این است که دوست پسرم تمایل به سکس و رابطه جنسی با من دارد و مرا تحت فشار گذاشته است. من میدانم که این مغایر با قانون خدا است، اما نمی خواهم منتظر بمانم. اگر مرد مناسب خودم را در مکان و زمان مناسب پیدا کردم (که تصور میـکنم همینطور است)، فـکر مـی کنم...