برچسب شده رابطه بعد از طلاق

چه مدت پس از طلاق می‌توان دوباره وارد رابطه شد؟
18,139

چه مدت پس از طلاق می‌توان دوباره وارد رابطه شد؟

به‌ تازگی طلاق گرفته اید و نمی‌دانید چه مدت باید بگذرد تا آمادگی وارد شدن به یک رابطه جدید را پیدا کنید. آیا یک ماه بعد از طلاق برای یک آشنایی جدید خیلی زود است؟ آیا یک مادر یا پدر مجرد بودن بر فرزندتان تاثیر منفی می‌گذارد؟ زمان دادن به خودتان بعد از جدایی به شما کمک می‌کند از بروز یک رابطه بد دیگر جلوگیری...