برچسب شده راهکارهایی برای ترک خروپف

راهکارهایی برای ترک خروپف 1
16,500

راهکارهایی برای ترک خروپف

جلوگیری از خروپف اغلب آسان است و به شما و اطرافیانتان کمک می کند خواب بهتری داشته باشید. اگر در خانه فقط شما عادت به خروپف دارید، پس احتمالاً از همه اطرافینتان بیشتر می خوابید. راهکارهای زیر را امتحان کنید تا اطرافیانتان هم بتوانند کمی در آرامش بخوابند. تغییر وضع خوابیدن یا استفاده از ابزارهای دهانی ضد خروپف می تواند موثر باشد اما برای خیلی...