برچسب شده روانی

نشانه های اینکه همسر شما اختلالات روانی دارد 0
16,423

نشانه های اینکه همسرتان اختلالات روانی دارد

در زیر به ۱۶ نشانه‌ای اشاره می‌کنیم که نشان می‌دهد ممکن است طرفتان اختلالات روانی داشته باشد! روابط مسموم زندگی را مختل می‌کند و می‌تواند برای شما آزار و درد به همراه داشته باشد. مطمئناً برای بیشتر ما پیش آمده که درگیر چنین روابطی شویم و متعجب بمانیم که آیا طرفمان اختلال روانی دارد یا نه. آیا رفتارهای خشونت‌آمیز و خطرناک او می‌تواند یک دلیل...
آمادگی روانی برای بقا و ادامه زندگی 0
3,918

آمادگی روانی برای بقا و ادامه زندگی

هـمانطور که مـی دانید در شــرایط بحرانی برای حفظ بقای خـود بـاید از یـک سری افـکـار و احسـاسـات خـاصی بـهــره بگیرید تا با شکست مواجه نشوید؛ درغیر اینصورت شرایـط  محیـطی بـراحتی میتواند موجبات سرخوردگی و شکسـت  شـمـا را فـراهـم آورد. تـرس، اضـطـراب، خشـم، نـاامـیــدی، احسـاس گنـاه، افـسردگـی و تنـهـایـی از جمـلـه رایـج ترین احساساتی هستند که فرد در هنگام مواجهه با یک چنـین شـرایـطی از خـود بروز می دهد. اگر...
بهداشت روانی چیست و چگونه باید رعایت شود 0
9,221

بهداشت روانی چیست و چگونه باید رعایت شود

بهداشت روانی چیزی بیش از فقدان بیماری روانی است. اغلب افراد جامعه از سلامت روان خود غافل بوده و نسبت به آن بی اعتناء میباشند. ویژگیها و معیارهای بهداشت روان را میتوان اینگونه برشمرد: ۱- کیفیت اندیشیدن توام با آرامش با رویکردی خنثی و یا مثبت است. در مقابل اندیشه پر تنش، آزار دهنده و منفی. ۲- افکار بدون هیچ مقاومتی می آیند و می...
اختلال تیک : علل و درمان 1
12,282

اختلال تیک : علل و درمان

تیک (TIC) به حرکات و یا اصوات ناگهانی، تکراری، متناوب، قالبی و کلیشه ای، بدون ریتم (غیر موزون) و غیر ارادی اطلاق میشود. تیک ممکن است برای ناظر غیر قابل رویت باشد مانند سفت کردن عضلات شکم و یا تکان دادن انگشتان پا.تقسیم بندی تیک: ۱- تیک های حرکتی ساده(SIMPLE MOTOR TICS): حرکات بی معنی، ناگهانی و کوتاه میباشند. مانند: چشمک زدن، بالا انداختن شانه،...