برچسب شده روشه مدیتیشن

مدیتیشن: راهی سریع و آسان برای کاهش استرس 1
6,660

مدیتیشن: راهی سریع و آسان برای کاهش استرس

مدیتیشن می‌تواند استرس روزانه شما را برطرف کرده و برایتان آرامش درونی بیاورد. اگر استرس باعث شده همیشه مضطرب و نگران باشید، مدیتیشن را امتحان کنید. حتی چند دقیقه مدیتیشن می‌تواند آرامش را به شما برگرداند. هرکسی می‌تواند مدیتیشن انجام دهد. مدیتیشن راهی بسیار آسان و بدون هزینه است و به هیچ وسیله خاصی هم نیاز ندارد. مدیتیشن را می‌توانید هرکجا که هستید هم انجام...
قدرت تمرینات تمدد اعصاب 13
12,890

قدرت تمرینات تمدد اعصاب

بزرگترین مانع برای تمرینات تمدد اعصاب، مشغله زندگی است. ما آنقدر درگیر کارهای مختلف می‌شویم که گاهی می‌بینید چند کار را به طور همزمان انجام می‌دهیم و بعد آگاهانه یا ناآگاهانه می‌بینیم که همه کارهایمان از خودمان اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند. انجام همه کارهای زندگی اولویت بالاتری نسبت به صرف وقت برای برقراری ارتباط با درون خودمان پیدا می‌کند. و بعد که بالاخره برای این...