برچسب شده رگ به رگ

کشیدگی، رگ به رگ شدن و گرفتگی عضلات 169
286,566

کشیدگی، رگ به رگ شدن و گرفتگی عضلات

اسـپاسم (CRAMPS): اسپاسم و یــا گرفتگی عضلات عـبـــارت است از ” انقباضات غیر ارادی، ناگهانی، ممتد و مـعــمولا دردناک عضلات.” اسپاسم عضلانی ممکن است از چند ثانیه تا یک ربع ساعت بطول انجامد. عارضه جـدی نمی باشد و به جز در موارد خاص پس از مدت کـوتـــاهی برطرف میگردد. علل گرفتگی عضلات : * کار کشیدن بیش از حد از عضلات . * انجام دادن تمرینات بدنی شدید و خستگی عضلات....