برچسب شده ریشه طلاق

دلایل اصلی طلاق کدام موارد هستند؟
13,598

دلایل اصلی طلاق کدام موارد هستند؟

با نگاهی اجمالی به علل بیشتر طلاق ها، می بینیم که دلیل عمده آن عدم تفاهم عنوان می شود که متعاقبا” دلایل خود عدم سازگاری را نیز می توان به شش دسته تقسیم کرد: اختلافات مالی، تعهد، وفاداری، ارتباط کلامی، روابط خانوادگی و فرهنگی و روابط جنسی.