برچسب شده زباله

چطور زباله‌ هایتان را برای بازیافت دسته‌ بندی کنید 2
5,620

چطور زباله‌ هایتان را برای بازیافت دسته‌ بندی کنید

در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان، شهروندان می‌بایست زباله‌های خود را برای بازیافت دسته‌‌بندی کنند که قوانین مربوط به آن در شهرهای مختلف متفاوت است.بازیافت زباله‌ها از هر دو جهت مفید خواهد بود: هم زباله کمتری در محیط ایجاد خواهد شد و هم مواد خام کمتری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این امکان وجود دارد که بیشتر دورریختنی‌هایتان را به شکل یک روز قبل از...