برچسب شده زبان عشق

آیا زبان عشق خود را می دانید ؟ 9
13,852

آیا زبان عشق خود را می دانید ؟

اگر احساس عدم  دوست داشتن از طرق مقابل دارید ( همسر ، نزدیک ترین دوست ….) می توانید با مطالعه این پنج زبان عشق ، دریابید که زبان عشق شما کدام است ؟ نشانه هایی را که عشق دیگران را به شما نمایان می کند ، بشناسید ؟ و اینکه چطور می توانید عشق خود را به دیگران ابراز کنید ؟
زبان عشق — تکنیک بیان تصویری 28
44,124

زبان عشق — تکنیک بیان تصویری

تقریباً در ۸۰% از خانواده ها، مردها در مورد همسرشان زبانی که زبان عقل خوانده می شود را به کار می گیرند، درحالیکه خانم ها از زبان قلبشان برای حرف زدن با همسرشان استفاده می کنند. مردها، عموماً منطقی، واقع بین، و جزئیگرا هستند و خانم ها در مقابل دوست دارند افکار، احساسات، اهداف و آرزوهایشان را به زبان بیاورند.