برچسب شده زندگی آرام

اتفاقاتی که کنترلی روی آن ندارید را رها کنید 3
6,682

اتفاقاتی که کنترلی روی آن ندارید را رها کنید

اتفاقات ناگوار زیادی در زندگی همه ما آدم‌ها رخ می‌دهد که دلیل آن را نمی‌‌دانیم. همیشه به خودتان یادآور شوید که چیزی که کنترلی روی آن ندارید را رها کنید. وقتی چیزی خارج از توان و اراده شماست، هیچ کاری از دستتان برنمی‌اید و مجبورید که عقب بنشینید، صبور باشید و ببینید بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد. زندگی یک مسیر است و هر اتفاقی...
چگونه زندگی را ساده بگیریم؟ 7
8,535

چگونه زندگی را ساده بگیریم؟

به ارزش های خود در زندگی فکر کنید و آن دسته از ارزش هایی را که واقعاً برایتان دارای اهمیت بالایی هستند روی کاغذ بیاورید. چه چیز در زندگی برای شما از بالاترین اهمیت برخوردار است؟ در کنار خانواده بودن؟ برهم زدن ثروتی هنگفت؟ تاثیر گذاشتن بر روی دیگران؟ رسیدن به مقام و منصب بالا؟ خودی نشان دادن؟ خلاقیت و یادگیری ایده های جدید؟ ماجراجویی...
زندگی آشفته خود را ساده و آرام نمایید 0
3,954

زندگی آشفته خود را ساده و آرام نمایید

آیا امکان دارد که بینظمی هـا و آشفتگی های ایجاد شده در رویارویی با مسائل مختلف را برطرف کنیم؟ ایــجاد تـوازن در کارها، حفظ رابطه ها و مدیریت خانه شاید بـرای قـوی تـریـن زنـان هـم کـاری بسـیـار دشــوار بـــاشد. فـصلهایی هست که در آن چنان مشغول و پرکار میـشـویم که فقط آرزو داریم که بتوانیم کارهایمان را با حداقل اشتباه انجام دهیم. برای خود من، بعد از تغییر رابطه هایم، خیلی...
روش داشتن زندگی متعادل 0
6,118

روش داشتن زندگی متعادل

مقدمه گاهی اوقات با بیشتر کار کردن نمی توانــیم به هر آنچه که از زندگی می خواهیم بـرسیم. مـن ایـن مسئله را به عینه در کـارم می بیـنـم؛ مـردم تصور می کنند رابطه مستقیمی بین مدت زمان انجام کار و رسیدن به  اهداف وجود دارد. در واقع، این باور تله ای است که باعث میشود یــک فرد سالم  رفته رفتـه از استعدادها و توانایی های خود سوء استـفـاده کند. هـمه...