برچسب شده زندگی بدون درد و رنج و ناراحتی

22
22,481

۴۰ راهکار برای رهایی از ناراحتی ها و رنج ها

ما اشتباهات گذشته را بارها و بارها در ذهن مان مرور می کنیم و به حس خجالت و پشیمانی اجازه می دهیم که بر اعمال ما در زمان حال تاثیر بگذارند. به نگرانی و ناامیدی در مورد آینده می چسبیم گویی که این کار به ما قدرت می دهد. ما استرس را در ذهن و جسم مان نگه می داریم که این کار باعث ایجاد...
روشهای غلبه بر دردها و ناراحتی ها 9
9,446

روشهای غلبه بر دردها و ناراحتی ها

درد و ناراحتی افکاری هستند که در ذهن شما به وجود می آیند و گاهی قویتر از آن به نظر میرسند که بتوان برآنها غلبه کرد. کسانی که کنترل کمی روی عمل خود دارند وقتی با این افکار و احساسات روبرو میشوند میتوانند با استفاده از مراحل زیر کم کم بر آن غلبه کنند. بسیاری از افراد میتوانند احساسات خود را سرکوب و درد و...