برچسب شده زندگی خوب

برای داشتن یک زندگی فوق العاده به این 8 چیز نیازی ندارید 3
8,785

برای داشتن یک زندگی فوق العاده به این ۸ چیز نیازی ندارید

کاملاً طبیعی است که همه ما همیشه بخواهیم بهتر شویم، بیشتر داشته باشیم و کارهای بیشتری انجام دهیم. اما در مسیر زندگی اغلب فراموش می‌کنیم که چیزی که برای شاد بودن نیاز داریم همان چیزی است که درست روبرویمان قرار دارد. ما در تلاش برای موفق بودن یادمان می‌رود به خودمان گوشزد کنیم که کاملیم، کافی هستیم و درست همین لحظه را داریم. چرا با...
یک زندگی همه چیز تمام داشته باشید 4
8,022

یک زندگی همه چیز تمام داشته باشید

برای ایجاد یک تغییر ماندگار در زندگی، باید هم به جنبه های بیرونی و هم درونی کاری که برای ایجاد یک تجربه رضایت بخش تر در زندگی لازم است، توجه داشت. برای اینکه از زندگی نهایت استفاده را ببریم، رویکردمان نسبت به ارزیابی که از وضعیت فعلیمان داریم باید رویکردی جامع باشد و در قسمت هایی که رضایت چندانی از سطح تعهدمان نداریم، تغییرات مناسب...
روش داشتن زندگی متعادل 0
6,512

روش داشتن زندگی متعادل

مقدمه گاهی اوقات با بیشتر کار کردن نمی توانــیم به هر آنچه که از زندگی می خواهیم بـرسیم. مـن ایـن مسئله را به عینه در کـارم می بیـنـم؛ مـردم تصور می کنند رابطه مستقیمی بین مدت زمان انجام کار و رسیدن به  اهداف وجود دارد. در واقع، این باور تله ای است که باعث میشود یــک فرد سالم  رفته رفتـه از استعدادها و توانایی های خود سوء استـفـاده کند. هـمه...