برچسب شده زندگی موفق

هنر خوب زندگی کردن 17
14,106

هنر خوب زندگی کردن

کمی درموردش فکر کنید: هر چیزی هنری دارد و مطمئن باشید که خوب زندگی کردن هم از این قاعده مستثنی نیست. بین همه هنرها بهتر است که در این هنر استاد شوید چون بقیه هنرها را هم در بر می گیرد. هنر خوب زندگی کردن یعنی زندگی خودتان را جلوه ای از آنچه هستید، آنچه به آن معتقدید، و امیدها و آرزوهایتان بسازید.البته ساختن یک...
روش داشتن زندگی متعادل 0
8,174

روش داشتن زندگی متعادل

مقدمه گاهی اوقات با بیشتر کار کردن نمی توانــیم به هر آنچه که از زندگی می خواهیم بـرسیم. مـن ایـن مسئله را به عینه در کـارم می بیـنـم؛ مـردم تصور می کنند رابطه مستقیمی بین مدت زمان انجام کار و رسیدن به  اهداف وجود دارد. در واقع، این باور تله ای است که باعث میشود یــک فرد سالم  رفته رفتـه از استعدادها و توانایی های خود سوء استـفـاده کند. هـمه...
به تعلل خود خاتمه داده و عملگرا باشید 0
5,471

به تعلل خود خاتمه داده و عملگرا باشید

اگر شما فردی هستید که به یک شیوه زندگی می­کنید و می­گویید که قصد دارید در آینده به طرز دیگری زندگی کنید، فقط اهل حرف هستید. فردی هستید که همیشه کاری را به بعد موکول می­کنید ولی هرگز آن را انجام نمی­دهید. عبارات کاشکی و امیدوارم، چیزی جز اتلاف وقت نیستند. این عبارات، شما را از تصمیمات مهمی که در مورد فعالیـت­های زندگی خود اتخاذ...