برچسب شده سادیسم یعنی چی

سادیسم و ناهنجاریهای جنسی: نشانه ها و روشهای درمانی
61,323

سادیسم و ناهنجاریهای جنسی: نشانه ها و روشهای درمانی

سادیسم جنسی معمولاً متاثر از عدم تعادل بین نیازهای جنسی و ارضای آنها و نیز افکاری بیمار گونه می باشد که به طرق مختلف در زندگی افراد نمایان و باعث ناهنجاریهای بسیاری در زندگی فردی و اجتماعی میگردد. شرایط محیطی و نبود آموزشهای صحیح باعث گسترش روز افزون افراد مبتلا به این عارضه شده است.