برچسب شده سالگرد ازدواج

آیین جشن گرفتن مناسبت ها 0
4,638

آیین جشن گرفتن مناسبت ها

آیــا همسرتان همیشه شکایت می کند که چرا شما مناســبت های مخــتـلف را جـــدی نمی گیرید و هیچ جشنی برگزار نـمی نمایید؟ آیا او از شـمـا انتظار دارد تا هر بار برایش فرش قرمز پهن کنید؟ خانمهــا معمولا  تمایل دارند تا مناسبتها را جشن بگیرند و خاطــره ها را بـرای همیشه جاودانه سازند، به همین دلیل تنـهـا کاری که لازم اسـت انجام دهید، همراهی همسران، و حاضر شدن در مجالس آنهاست....