برچسب شده سایز سینه

سایز سینه در خانمها: آیا واقعاً اهمیت دارد؟
51,204

سایز سینه در خانمها: آیا واقعاً اهمیت دارد؟

شکی نیست که سایز سینه تاثیر شگرفی بر سلامت روانی و احساسی خانم ها دارد. از این گذشته، نادیده گرفتن اهمیتی که فرهنگ ما به سایز سینه می دهد، غیرقابل انکار است. از دوران بلوغ تا بزرگسالی، خانم ها با هنجارهای ایدآلیستی مواجه می شود و بطور مداوم وضعیت خود را با این هنجارها مقایسه می کند.