برچسب شده سرم گیج میره

سرگیجه: علل، پیشگیری و درمان 35
75,625

سرگیجه: علـل، پیشـگیری و درمان

پـیرمرد ۷۶ ساله ای به پزشک مراجعه کرده و اظهار می کـرد کـه سه سال است به سرگیجه دچار شده و این دو ماه آخر وضعـش بدتـر هـم شده اســـت. مـنظور او از سرگیجه، دوران اشیاء درون اتاق و حالت تهوعی بــود که کمتر از یک دقیقه طول می کشید. او می گفت که وقتی به بســتر رفته و حرکت نکند سرگیجه اش خـوب مـی شود. علائم دیــگـری در...