برچسب شده سرگیجه

علل پدید آمدن تب در بدن انسان 0
13,769

علل پدید آمدن تب در بدن انسان

تب جزئی از مکانیسم دفاعی بدن است. زمانی که بدنمان با مرضی در حال مقابله است، درجه حرارت بدنمان بالا می رود. اما چـرا؟ این مقاله را بخوانید تا به پـاسـخ این سـوال بــرسید و مطالب بیشتری در مورد تب بدانید. تب بالا رفتن درجه ی حرارت بدن از حالت نرمال ۹۸٫۶ درجه ی فارنهایت است. تب بخشی از مکانیسم دفاعی بدن است. زمانی که بدنمان با مرضی در...
سرگیجه: علل، پیشگیری و درمان 35
74,257

سرگیجه: علـل، پیشـگیری و درمان

پـیرمرد ۷۶ ساله ای به پزشک مراجعه کرده و اظهار می کـرد کـه سه سال است به سرگیجه دچار شده و این دو ماه آخر وضعـش بدتـر هـم شده اســـت. مـنظور او از سرگیجه، دوران اشیاء درون اتاق و حالت تهوعی بــود که کمتر از یک دقیقه طول می کشید. او می گفت که وقتی به بســتر رفته و حرکت نکند سرگیجه اش خـوب مـی شود. علائم دیــگـری در...