برچسب شده سلامت جسم

حفظ سلامتی در دنیای امروزِی 3
7,375

حفظ سلامتی در دنیای امروزِی

امروزه تمامی نگاهها بر این است که چطور می توان سلامتی جسم و روح خود را با وجود انبوه استرس و فشارهای کاری، حفظ کرد. اما حقیقت این است که مقالات و بحث ها در این مورد تنها کفایت نمی کند. بلکه هر فرد به نوبه ی خود می تواند با در نظر گرفتن روحیه و نحوه ی زندگی، اصلاح آن و رعایت یک رژیم...
رابطه ذهن و جسم:تاثیر احساسات بر سلامتی 1
7,905

رابطه ذهن و جسم:تاثیر احساسات بر سلامتی

افرادی که از سلامتی احساسی خوبی برخوردار هستند، از افـکار، احسـاسات، و رفـتارهای خود آگاهی کامل دارند. آنـها راه هـای سـالم برای کنار آمدن با استرس و مشکلات زنـدگـی را مـی دانند. احساس خوبی نسبت به خود دارند و روابط سالمی برقرار می کنند. اما، بسیاری از مسائلی که در زندگی اتفاق می افتد می تواند سلامت احساسی فرد را برهم زند و منجر به ایجاد احساسات منفی...