برچسب شده سوالات غذایی

سؤالهای متداول در مورد تغذیه 1
4,676

سؤالهای متداول در مورد تغذیه

اگر ازنظریه های مختلفی که در مورد تغذیه وجود دارد گیج شده اید، بدانید که تنها نیستید. به خصوص که امروزه اطلاعات متناقضی هم درمورد اینکه چه بخوریم، چه زمانی بخوریم، از چه مکمل های غذایی استفاده کنیم و… از رسانه ها پخش می شود. بنابراین، واقعاً حیرت آور نیست که بعضی افراد همان عادات بد غذاییشان را دنبال می کنند، این به خاطر این...
چند سؤال و جواب غذایی 0
4,255

چند سؤال و جواب غذایی

تا حال در مورد خطرات جویدن آدامس یا تاثـیـر گرم کـردن غذا در مایکوویـو و یا صـحـیـح بودن مـصـرف کربـوهیدراتــها پیش از ورزش فکر کرده اید؟ به همگی این سوالات دراین قسمت پاسخ می دهیم. آیا مایکرو ویو در خاصیت مواد غذایی تاثیر می گذارد؟ برای این سوال هنوز جوابی قطعی پیدا نشده و بستگی دارد کـه شـمـا چـه کسـی را قبـول داشـته باشـیـد چـون  ...