برچسب شده سوپرسِت

تقویت و شکل دهی عضلات توسط حرکات سوپرسِت 2
11,237

تقویت و شکل دهی عضلات توسط حرکات سوپرسِت

یکی از مهمترین دلایلی که بعد از مدتی انجام تمرینات ورزشی دچار یکنواختی میشوید این است که مداوماً حرکات تکراری انجام می دهید. هر زمان که فشار جدیدی روی بدنتان می آورید، ماهیچه هایتان کمی آسیب می بینند. بعد طی زمان استراحتتان پس از انجام تمرینات، قدرت بیشتری می گیرند و برای انجام حرکاتی قدرتی تر آماده هستند.اما وقتی شما همان برنامه ی همیشگی را...