برچسب شده سوگواری

مراحل سوگواری و التیام از حوادث و اخبار ناگوار 0
4,529

مراحل سوگواری و التیام از حوادث و اخبار ناگوار

برای التیام یافتن، مراحل سوگواری و عزاداری باید یک به یک جلو رود. وارد هر مرحله که می‌شوید، معقول به نظر خواهد آمد و به اتفاقی که برایتان می‌افتد فکر خواهید کرد. هر کسی با سرعت خود در این پروسه حرکت می‌کند و نمی‌توانید این مراحل را با عجله طی کنید. به خودتان اجازه حرکت دهید. اینجا احساسات هستند که مسئولند و احساسات IQ ندارند....
فکر کردن به مرگ باعث بهتر شدن زندگی می‌شود 6
9,660

فکر کردن به مرگ باعث بهتر شدن زندگی می‌شود

فکر کردن به مرگ می‌تواند خیلی خوب باشد. آگاهی از مرگ می‌تواند سلامت جسمی شما را ارتقا بخشیده و کمکتان می‌کند اهداف و ارزش‌هایتان را براساس تحلیل جدیدی از این تحقیقات جدید، دوباره اولویت‌بندی کنید. حتی فکر کردن ناخودآگاه درمورد مرگ — مثلاً رد شدن از کنار قبرستان — می‌تواند تغییرات مثبتی در شما ایجاد کرده و باعث شود بیشتر به دیگران کمک کنید.
وقتی فرصت زندگی به پایان می رسد 8
8,705

وقتی فرصت زندگی به پایان می رسد

همه ما به این لحظه خواهیم رسید. دیر یا زود به سراغمان خواهد آمد و به همه چیز پایان خواهد داد. نه راه بازگشتی و نه فرصتی دوباره. کسی را از آن گریزی نیست، وقتش هم بر همگان نامعلوم. با گذر زمان نزدیک و نزدیک تر می شود. وقتی میرسد مفهومش این است که دیگر نه می توان آرزویی کرد و نه به چیزی دل...
اثرات بیادآوری مرگ روی زنان و مردان 0
6,900

اثرات بیادآوری مرگ روی زنان و مردان

هوشیاری از مرگ چه ارتباطی به حال و هوای انسان دارد؟ کاملاً آشکار است که به یاد آوردن آدم ها از اینکه یک روز خواهند مرد بر احساسات آنها اثر می گذارد. اما آیا مردها و  زن ها واکنش متفاوتی نسبت به این واقعیت تلخ زندگی نشان می دهند؟
نحوه کنترل احساسات بعد از شنیدن خبری بد 11
8,548

نحوه کنترل احساسات بعد از شنیدن خبری بد

کاملاً بدیهی است که شنیدن خبر بد چندان آسان نیست. اما واقعیت این است که باید با آن کنار بیایید، شما فرزندانی دارید که باید از آنها حمایت کنید و زندگی که باید آنرا ادامه دهید. اما چطور؟ بااینکه به نظر غیرممکن می رسد اما راه هایی هست که می توانید بااستفاده از آنها به خودتان برای کنار آمدن با این اخبار بد و شروع...
چگونه در اندوه دیگران شریک باشیم؟ 3
5,371

چگونه در اندوه دیگران شریک باشیم؟

مـمکن است اخیرا یکی از دوستان، اعـضـای خـانـواده و یا یک همکار، عزیزی را از دست داده باشد. بـه مـحـض آنـکـه مراسم سوگواری به پایان میرسد و سیل دسـته گــلــها و تسلیت ها پایان می پذیرند آن وقت است که فرد سـوگوار به پشتیبانی نیاز خواهد داشت. سـوگـواری بـرای اغـلــب افـراد مــی تـواند تجربه ای وحشتناک و غریبانه ای بـاشـد. همچنین برای اغلب مردم از آنـکه احـساسات غـم و اندوه خود را...