برچسب شده شجاعت

ترس را از زندگیتان بیرون کنید 3
4,658

ترس را از زندگیتان بیرون کنید

در کتب آسمانی می خوانیم که ترس از غیر خدا امری غیر منطقی است و اولین کلماتی که به زبان می آید این است: “فقط از خدا بخاطر عذابش در برابر اعمال ناشایست خود بترسید.” اجازه بدهید در این فصل این کلمات را به یاد بیاوریم و به بررسی نقش ترس در زندگی بپردازیم. یادم می آید وقتی بچه بودم یک روز وقتی داشتم دوچرخه...
شخصیت، شجاعت، وجدان 0
3,613

شخصیت، شجاعت، وجدان

کاملاً مشخص است که انسان ها چه چیزی را دوست می دارند؛ بله، صداقت. البته بیشتر شبیه به این است که همه مردم دوست دارند هر کاری که دلشان می خواهد را انجام دهند، به هر چیزی که می خواهند برسند، همه آرزوها و رویاهایشان به تحقق بپیوندد، بدون هیچ گونه تلاش و از خود گذشتگی پیشرفت کنند، و از کشت و کشتار هم به...
درجات آگاهی انسان 4
8,178

درجات آگاهی انسان

سـلسه مـراتـب آگـاهی انسان بر اساس شرایط زندگی از پایین به بالا عبارت است از: شرمساری، گناه، بیتـفاوتی، انـدوه، تـرس، آرزو، خشـم، غـرور، شـجاعت، بـی طـرفـی، رغبــت، پـذیـرش، استــدلال، عشــق، شــادی، آرامــش و روشنگری. عـلی رغم آنکه امکان دارد در مقاطع زمانی مختلف به هر یک از این مراحل بطور موقت وارد و یا خارج گردیم، اما بطور مـعمـول یـک سطح غالب بر زندگی هر...