برچسب شده شناخت خود

راهنمای سریع برای خودشناسی 0
4,646

راهنمای سریع برای خودشناسی

در این جهان ابهامات و اسرار زیادی وجود دارد و موقعیت های مختلفی هست که خارج از کنترل ماست. اما هنوز امید وجود دارد ولی این آخرین نقطه ای است که احتمالاً به آن پناه می بریم. تنها یک چیز هست که همه ما کنترل و اختیار کامل آن در دستانمان است و آن خودمان است. از اینرو، مهمترین چیزی که می توانیم یاد بگیریم،...
بازتابگرایی - کلید درک فردی 0
3,469

بازتابگرایی – کلید درک فردی

مـن بـه تازگی کتابی تـحت عنـوان “زنـدگـی آیـنه ای فردی اسـت” را در یکــی از بـخش های فروشگاهی که مـخـتـص مبارزه با استرس بود،پیدا کردم. قبلاً هم مطالب مشابهی پیرامون این مسئله به گـوشـم خـورده بـود، امـا شـنـاخـت صـحیحی از مفهوم واقعی آن نداشتم. در حقیقت مـتـوجه نبودم که درک فردی تا چه اندازه میتواند در زندگی تک تک افراد تاثیر گذار باشد. در حال حاضر اعتقاد من بر این است...
در 20 دقیقه خود را بشناسید 0
4,776

در ۲۰ دقیقه خود را بشناسید

انتخاب های شما بستگی به هویت شما دارد، و هر انتخابی که در زندگی داشته باشید، تعیین می کند چه فردی هستید. هویتی که برای خود می سازید، تصمیمات، رفتارها، و اعمال شما است که تکه های پازِل زندگی شما را تشکیل می دهند و کنار هم جور شده و تصویر زیبایی  را می سازد که شما هستید. تصویر شما چه چیزی را آشکار می...
خود ادراکی در مقابل واقعیت 1
4,658

خود ادراکی در مقابل واقعیت

معمولاً انسانها احساسشان نسبت به خود را واقعیت تلقی می کنند. اما وقتی متوجه می شوند که بین آن واقعیت و احساس دیگران نسبت به آنها همخوانی نیست، باعث روشن شدن  و گاهاً رنجش آنها می شود. این ناهمخوانی و عدم توافق بی ضرر نیست— می تواند باعث بیشتر شدن عادت های اشتباه و ناقص شما شود، تشخیص خصوصیات شخصیتی زیان بخش را آسان میکند،...