برچسب شده شوهرم سر کار نمیره

خانمها: چطور با شوهر بیکار خود کنار بیاییم؟ 89
54,924

خانمها: چطور با شوهر بیکار خود کنار بیاییم؟

یک شوهر بیکار فردی واقعاً خسته کننده است که کنار آمدن با آن کار بسیار سختی می باشد. اگر  زن سر کار برود که دیگر اوضاع دشوارتر می شود. برای اینکه بتوانیم خود را از نظر مالی تامین کنیم، یک خانواده را بچرخانیم و بتوانیم که سرمان را در جامعه بالا نگه داریم، نیاز به کار داریم. یک فرد بیکار روحیه بسیار ضعیفی داشته و...