برچسب شده شوهرم هیچ کاری نمیکنه

شوهرم وظائف خود را انجام نمی دهد 15
12,219

شوهرم وظائف خود را انجام نمی دهد

یک نمونه از این مسئله این است: هیچوقت تا حالا نصف شب برای رسیدگی به بچه بیدار نشده است، حتی روزهای تعطیل که فردای آن سر کار نمی رود. وقتی نصف شب بچه گریه می کند صبر می کند من بیدار شوم یا سر من داد می زند که بیدار شوم و به بچه رسیدگی کنم.