برچسب شده طرد کردن

چگونه فردی را طرد و از سر خود باز کنیم؟ 2
42,209

چگونه فردی را طرد و از سر خود باز کنیم؟

در جامعه ی ما وضعیت به صورتی است که اگر بخواهید فردی را از سرتان باز کنید یا پیشنهاد او را نپذیرید، مردم خواهند گفت که همجنس باز یا مرموز و غیر عادی هستید—مگر اینکه آن شخص زیبا یا خوش تیپ نباشد. خوشبختانه، برای اینکه بتوانید بدون اینکه کسی پشت سرتان حرف بزند شر فردی را از سرتان کم کنید، دو راه پیش رویتان هست....