برچسب شده عاشق

آیا با پول می‌توان عشق را خرید؟ 40
21,211

آیا با پول می‌توان عشق را خرید؟

پول نمی‌تواند عشق بخرد و عشق نمی‌تواند پول بیاورد. اما پول فرصت عشق را بیشتر کرده و عشق نیاز به پول را کمتر می‌کند. وقتی فردی عاشق می‌شود، پول برای او اهمیت کمتری پیدا می‌کند  وقتی فردی پول لازم برای برآوردن نیازهای پایه‌ای زندگی را ندارد، عشق بیشتر به خطر می‌افتد.
جزء کدام دسته از عُشاق هستید 0
6,791

جزء کدام دسته از عُشاق هستید

هنوز کورمال کورمال در حال جستجوی فرد مورد نظر خود هستند. امروز می خواهیم با دسته بندی مردها به گروه های مختلف، به شما کمک کنیم تا بفمید جزء کدام دسته از عشاق و شرکای جنسی هستید. ممکن است بااینکه تصور می کنید که در جذب همسرتان شاگرد اول هستید، اما نظر خانم هایی که تابه حال با آنها بوده اید متفاوت باشد و آنها...