برچسب شده عشقمو چطوری پیدا کنم

یار زندگی خود را در مقابل چشمانتان ظاهر کنید 54
19,294

یار زندگی خود را در مقابل چشمانتان ظاهر کنید

به دنبال آن فرد ایدآل هستید که زندگیتان را با او تقسیم کنید؟ برای اکثر ما پیدا کردن آن یار ایدآل چندان آسان نیست چون اهمیت مشخص کردن اینکه چه کسی واقعاً شاد و خوشبختمان می‌کند را یاد نگرفته‌ایم. وقتی خواسته‌هایمان از فرد ایدآل پرابهام باشد، برای دنیا سخت و غیرممکن خواهد شد او را جلوی رویتان قرار دهد.
پیدا کردن عشق در مکان مناسب 36
17,672

پیدا کردن عشق در مکان مناسب

تعریف "عشق حقیقی" : عشق مطلق به خویشتن که بی اختیار و به صورت خودجوش در فضای خارجی منتشر شده و به سوی افراد دیگر جاری می شود و مجدداً به سمت خودتان باز می گردد. عشق واقعی چگونه ابراز می شود؟ عشق واقعی تنها به واسطه ی عشقی می تواند منتشر شود که هیچ گونه فیلتری در آن وجود نداشته باشد و در ازای...