برچسب شده عشق بعد از دوستی

پیدایش عشق و علاقه پس از دوستی 1
5,073

پیدایش عشق و علاقه پس از دوستی

وقتی کار به انتخاب همسر مناسب و گذران باقیمانده ی عمر در کنار او می رسد، خانم ها آسیب پذیری بیشتری از خود نشان می دهند. آنها در جستجوی فردی هستند که با آنها سازگار بوده، علایق و شخصیتی مشابه خود او داشته باشد و تا پایان عمر همراهش بماند. قبل از انتخاب همسر، با مردهای زیادی معاشرت کنید به عنوان یک زن، بهتر است...