برچسب شده عشق قبلی

صحبت درباره روابط عاشقانه گذشته: صحیح با غلط 0
10,104

صحبت درباره روابط عاشقانه گذشته: صحیح با غلط

تردیدی وجود ندارد که خانم ها نسبت به آقایون خیلی بیشتر صحبت می کنند. معمولاً خانم ها همیشه در پی آن هستند که همسرشان در مقابل آنها احساساتش را ابراز کند و هر چه در دل دارد را بر زبان بیاورد. این در حالی است که آقایون ترجیح می دهند خانم دست از سرشان بردارد و آنها را تنها بگذارد. به هر حال زمانی که...
چگونه فردی را طرد و از سر خود باز کنیم؟ 2
42,209

چگونه فردی را طرد و از سر خود باز کنیم؟

در جامعه ی ما وضعیت به صورتی است که اگر بخواهید فردی را از سرتان باز کنید یا پیشنهاد او را نپذیرید، مردم خواهند گفت که همجنس باز یا مرموز و غیر عادی هستید—مگر اینکه آن شخص زیبا یا خوش تیپ نباشد. خوشبختانه، برای اینکه بتوانید بدون اینکه کسی پشت سرتان حرف بزند شر فردی را از سرتان کم کنید، دو راه پیش رویتان هست....