برچسب شده عصبی

روشهای غلبه بر خشم 2
6,960

روشهای غلبه بر خشم

مطمئن هستم این جمله را شنیده اید که “خشم کشنده است.” در بسیاری از موارد، بخـصوص در دنـیـای دیوانه ای  که ما در آن زندگی می کنیم، این عبارت بسیار معنی دار میباشد. در این بخش قرار نیست در مورد خشم و غضبی که باعث شلیک گلوله، چاقو کشی و انتقام گیری انسانها از هم نوعانشان میگردد صحبتی به میان آوریم. تمرکز مـا  روی آن نوع خشم، آزردگی و...
اختلال تیک : علل و درمان 1
12,282

اختلال تیک : علل و درمان

تیک (TIC) به حرکات و یا اصوات ناگهانی، تکراری، متناوب، قالبی و کلیشه ای، بدون ریتم (غیر موزون) و غیر ارادی اطلاق میشود. تیک ممکن است برای ناظر غیر قابل رویت باشد مانند سفت کردن عضلات شکم و یا تکان دادن انگشتان پا.تقسیم بندی تیک: ۱- تیک های حرکتی ساده(SIMPLE MOTOR TICS): حرکات بی معنی، ناگهانی و کوتاه میباشند. مانند: چشمک زدن، بالا انداختن شانه،...