برچسب شده عطسه

چرا خمیازه می‌کشیم؟ 4
9,639

چرا خمیازه می‌کشیم

افراد زیادی باور دارند که خمیازه اکسیژن بیشتری وارد بدنتان کرده و دی‌اکسید‌کربن بیشتری از آن خارج می‌کند. اما این درست نیست. امروز این تئوری کاملاً نادرست تلقی می‌شود. علت اصلی خمیازه را کسی واقعاً نمی‌داند. حدس‌های خوبی زده شده است اما احتمالاً ترکیبی از آنها درست است. اجازه بدهید ابتدا به جنبه فیزیولوژیکی آن نگاه کنید و بعد روانشناختی.
آلرژی و انواع آن 0
7,751

آلرژی و انواع آن

در بـرخـورد بـا گـربـه بـدنتان خارش می گیرد؟ جوراب های پشمیتان پوستتان را اذیت می کند؟ گردگیری که میکنید، نـاخـودآگـاه عطسه تان می گیرد؟  دیگر متعجب نباشید— شما بدون اینکه خودتان بدانید آلرژی دارید. آلرژی ها چطور عمل می کنند آلـرژی هـا عـکس الـعـمـل هـایـی حسـاس در بـرابر موادی هستـنـد کـه حـتـی مـمـکن اسـت کاملاً بی ضرر باشند و ربـطی هم به جنسیت و سن...