برچسب شده علائم حاملگی

علائم و نشانه های حاملگی در زنان 0
14,208

علائم و نشانه های حاملگی و بارداری در زنان

برخی از زنان از همان لحظه انعقاد نطفه به حامـله بـودن خود پی میـبـرند. برای بقیه ممکن است بعد از پنج تست مثبت حاملگی یـا ظـهور یـک سـری عـلائـم ایـن اطـمینان حاصل گردد. اگر تصور میکنید که باردار هستید، امیدواریم ایـن لـسیـت کـه شـامـل متـداولترین نشانه های حاملگی می بـاشـد، پاسخ سؤال شما را بدهد. بخاطر داشته باشید که همه زنان با هم تفاوت داشـتـه و در نتیجه ممکن است هیچ...