برچسب شده علائم سرخک

سرخک: علل، علائم و راه های درمان 6
62,102

سرخک: علل، علائم و راه های درمان

سرخک چیست؟ سـرخک یـا سـرخچـه یـکی از مسـری تـرین و واگیـردارترین بیـماری هــای ویروسی است. علت آن ویروس پارامیکسـو (paramyxo) است و یکی از ناخوشایندترین و خطرناکـترین بیماری های اطفال است که به شکل جوش خود را نشـان مـی دهد. ایـن مسئله بـه خـاطـر مشکـلات نـاشـی از این بیماری است. نحوه انتقال سرخک واگیری هوابرد یا عفونت قطره ای این بیماری را انتقال می دهد. گرچه فرد بیمار جدا...