برچسب شده علت 2 بار پریود شدن در ماه

مشکلات قاعدگی در دختران
126,096

مشکلات قاعدگی در دختران

همه می‌دانند که سالهای نوجوانی هم برای نوجوانان و هم والدین آنها می‌تواند سال‌های سختی باشد. همه آن تغییرات جسمی در طول بلوغ باعث می‌شود نوجوانان احساس بی ‌دست‌ و پا بودن کرده و به خودشان نامطمئن شوند. این مسئله مخصوصاً درمورد دخترها با رسیدن قاعدگی بیشتر صادق است. برای یک دختر، اولین عادت‌ ماهیانه یک مرحله مهم جسمی و نشانه زن شدن است. اما...