برچسب شده غریزه

به ندای قلبتان گوش کنید: ۷ راه برای اعتماد کردن به حس ششم 3
12,227

به ندای قلبتان گوش کنید: ۷ راه برای اعتماد کردن به حس ششم

ذهنم درهم  و برهم شده بود. آشفته و عصبانی بودم. احساس می‌کردم اینطرف و آنطرف کشیده می‌شوم. قلبم فریاد می‌کشید ولی نمی‌توانستم آن را بشنوم. ترس همه وجودم را گرفته بود و او بود که راه را نشانم می‌داد. روحم می‌جنگید. تصمیمات، تصمیمات… چنین معضلاتی بیشتر وقت‌ها کار بسیار سختی است که منجر به شک کردن به خود می‌شود و احساس خواهید کرد که از...
غول درون انسان (بخش دوم) 11
9,081

غول درون انسان (بخش دوم)

در ادامه بحث زیبای ضمیر ناخودآگاه تصمیم داریم که سلسله کارهایی انجام دهیم تا این کودک ما بدرستی هدایت و تربیت شود و یا این صفحه سفیدی که در اختیار داریم را با آگاهی درست پر کنیم از برنامه های مفید ..و ارورهای برنامه وجودمان را برطرف کینم..
به غریزه خود اعتماد کنید 7
8,987

به غریزه خود اعتماد کنید

هفته پیش چیزی که هیچوقت فکرش را نمی کردم اتفاق افتاد. یکی از همکلاسی های ۱۷ ساله دخترم در یک تصادف کشته شد. نیازی به گفتن نیست که کل خانواده به خاطر این اتفاق ناراحت شده بودند. شام آن شب با درد و ناراحتی بود. فرزند نوجوانمان را می دیدیم که با ناراحتی و غصه زیاد سر میز شام نشسته است و غرق در افکار...
زمزمه های درونیتان را کنترل کنید 11
11,501

زمزمه های درونیتان را کنترل کنید

اکثر ما معمولاً با ترکیبی از تصاویر ذهنی و زمزمه های درونی فکر میکنیم — و احساسات و عواطفمان را از این فعالیت ذهنی به دست می آوریم. (البته این تنها منبع احساس ما نیست اما برای شروع کافی است). از افکار خود آگاه شوید و آنها را کنترل کنید و خواهید دید که مستقیماً احساسات و عواطفتان را تحت تاثیر قرار خواهید داد.
دلایل اهمیت توجه به ندای درونی جهت گذران زندگی 0
4,893

دلایل اهمیت توجه به ندای درونی جهت گذران زندگی

وقتی دچار استرس می شوید، چه چیز شما را به ادامه راه ترغیب می کند؟ حس وظیفه؟ ترس از شکست؟ یا فقط لذتی که از انجام آن کار عایدتان می شود؟ پاسخ شما به این سؤال، کیفیت زندگی شما را به طور کل تعیین می کند – چارلز بارکه من وقتی کلاس چهارم بودم، خیلی جدی (و البته با اشتیاق فراوان) به معلمم گفتم: “من...
قدرت ضمیر ناخودآگاه 3
12,136

قدرت ضمیر ناخودآگاه

قدرت ضمیر ناخودآگاه خود را درک کنید؛ اگر واقعاً قصد دارید که در زندگی خود به موفقیت و کامیابی دست پیدا کنید، باید بدانید که ذهن ناخودآگاهتان به چه صورت کار می کند و از خود واکنش نشان می دهد. باید به این امر اعتقاد داشته باشد که هیچ گاه برای دست یابی به رویاها و  آرزوها دیر نیست. “هیچ گاه برای تبدیل شدن به...