برچسب شده غر زدن

چگونه هنگام خرید با همسرتان جان سالم بدر ببرید 0
5,250

چگونه هنگام خرید با همسرتان جان سالم بدر ببرید

خـرید کـردن بـا همسرتان شباهت زیادی با رفتن به مطب دندانپزشکی دارد؛ دردناک و در عین حال غیر قابل اجتنـاب اسـت. دیـر یـا زود از شما خواهد خواست او را در یکـی از خریدهای طاقت فرسایش همراهی نمایید. اگر از خرید کردن دل خوشی نداشته و نمی توانید خود را خـلاص کنـیـد، چه باید انجام دهید تا آن روز قابل تحمـل و  زود گذر شـود؟...
روشهای برخورد با نق زندن 0
5,364

روشهای برخورد با نق زندن

آشغالا رو بردی بیرون؟ کی صندلی رو اینجا گذاشته؟ بـه چی داری فکر می کنی؟ گوشت با منه؟ ” همه ما با ایـن  سوهان روح آشنایی داریم — بعد از یک روز خسته کننـده   به خانه برمیگردید و هنوز زمین نشسته شروع میشود. همیشه اینجـوری نـبـوده. درسـتـه؟ هـمـسر شـمـا عـادت  داشت وقتی ساندویج از دستتان می افتاد بخـندد و زمین  را تمیز کند و فکر...
روشهای متوقف کردن غر زدن خانمها 0
12,405

روشهای متوقف کردن غر زدن خانمها

مشاور عزیز، به کمک شما نیاز دارم. من با خدای غرولند ازدواج کـرده ام و تصور می کنم که حتی برای یک لحظه دیگر هم نمیتوانم بـا او بـه جر و بحث بپردازم و گله و شکایت ها و آزار و اذیـت هایش را تحمل کنم. از آن زمانیکه پـایم را در خانه میگذارم تا زمانی که به رخت خواب می روم، او یـک ریز غر می زند و متوقف...