برچسب شده فساد اداری

نقش رسانه‌ ها در مقابله با فساد اجتماعی 2
5,872

نقش رسانه‌ ها در مقابله با فساد اجتماعی

در برخی از کشورها،  روزنامه‌نگاران بسیاری در تلاش برای مقابله با فساد، ارتقای دولت، حقوق بشر و اطمینان از شفافیت و مسئولیت‌پذیری، تهدید شده، مورد آزار قرار گرفته و حتی زندانی می‌شوند. بااینحال نقش رسانه‌های مستقل در جامعه دموکرات و در مقابله با فساد کاملاً حیاتی است. رسانه‌ها، در انواع مختلف خود، می‌بایست نقشی بسیار مهم در آگاه کردن مردم از مکانیزم‌های شکایت‌ساز موجود و...
آیا قدرت به تباهی می گراید؟ 0
5,123

آیا قدرت به تباهی می گراید؟

معنای قدرت برای افراد مختلف متفاوت است. بعضی قدرت را توانایی اعمال نفوذ روی سایرین معنی می کنند. بعضی دیگر آن را در این می بینند که هر کس هر چه می خواهد داشته باشد. با در نظر گرفتن اینکه برای داشتن چیزهایی که می خواهیم و مورد نیازمان است به درآمد نیاز داریم، بنابراین قدرت را می توانیم  توانایی داشتن شغلی برای به دست...
برخورد با پارتی بازی در محل کار 0
8,154

برخورد با پارتی بازی در محل کار

هیچ چیز بدتر از به کار گرفتن همه ی تلاشتان برای پیشرفت در کار نیست که در آخر بفهمید موقعیتی که می خواستید به آن دست یابید، به شما نمی رسد و درعوض عاید پسر رئیس می شود که واجد شرایط لازم برای احراز آن منصب هم نیست. چیزی که مشکل را بدتر می کند این است که این پسر رئیس، نه تنها منصبی که...