برچسب شده فکر

کارآمدتر و مؤثرتر بیندیشید 0
4,370

کارآمدتر و مؤثرتر بیندیشید

اینـطور گفته می شود که توجه انسان نمی تواند بر بیش  از ۷ چــیز در آنِ واحد متمرکز شود. این به آن مـعناست که مثلاً وقتی مـا در حـال تصمیــم گیـری یـــــا حل یک مشکل هستیم، فقط می توانیم روی ۷ فکر مختلف تمرکـز کنیم و مـعمولاً اکثـر ما قادر نیستیم که در مورد همه ی مــوارد در یک لحظه تفکر کـنیم و معمولاً از...
گسترش ژرف اندیشی 0
4,439

گسترش ژرف اندیشی

همه افراد بطور متفاوت به دنبال ژرفا بخشیدن به شخصیت خود هستند. معمولاً ژرفای شخصیتی به میزان زیبایی و توانگری موجود در زندگی افراد اطلاق می شود. هیچ کس نمی خواهد دیگران به او به عنوان یک فرد سطحی و کم عمق نگاه کنند، اما هنوز هیچ کس تعریف روشنی از یک شخصیت عمیق ندارد. زمانیکه صحبت از یک فرد عمقی به میان می آید...
تفکر سالم در برابر تفکر ناسالم 0
4,851

تفکر سالم در برابر تفکر ناسالم

درک تفکر غیر عقلانی تـفکر غیر عـقلانی به تـفـکری می گویند که در مقایسه با آنچـه در مـغز شنـونـده دریـافـت می شود،  با واقعیت جور نباشد. زمانی می توانید باوری را غیر عقلانی یا غیر منطقی قلمداد کنید که: واقعیت را تحریف کند (سوء تعبیری از آنچه اتفاق افتاده باشد). شامل طُرُق غیرمنطقی و غیرعقلانی برای ارزیابی خودتان، دیگران، و دنیای اطرافتان باشد. شما را از رسیدن...
کارامد تر و موثرتر بیاندیشید 0
3,847

کارامد تر و موثرتر بیاندیشید

اینـطور گفته می شود که توجه انسان نمی تواند بر بیش از ۷ چــیز در آنِ واحد متمرکز شود. این به آن مـعناست که مثلاً وقتی مـا در حـال تصمیــم گیـری یـــــا حل یک مشکل هستیم، فقط می توانیم روی ۷ فکر مختلف تمرکـز کنیم و مـعمولاً اکثـر ما قادر نیستیم که در مورد همه ی مــوارد در یک لحظه تفکر کـنیم و معمولاً از یک فکر به فــکر دیگر...
زیاد فکر نکنید 1
4,718

زیاد فکر نکنید

ذهن انسان چیز جالبی است. موفقیت یا شکست شما در همه امور زندگی، در دست ذهنتان است. اگر بتوانید بر ذهنتان تسلط پیدا کنید، خواهید توانست فردی قدرتمند، مطمئن و خونسرد باشید. ذهن دو قسمت دارد: قسمت اول مثل کامپیوتر مغز می ماند. اگر آن را با اطلاعات لازم و ضروری برنامه ریزی کنید، در صورت لزوم این اطلاعات را به یاد خواهد آورد. اما...
چگونه حرفه ای بیندیشیم؟ 0
4,618

چگونه حرفه ای بیندیشیم؟

نحوه صحبت کردن، لباس پوشیدن، نوشتن، رفتار کردن و کار کردن شما تعیین میکند که آیا یک حرفه ای میباشید و یا یک آماتور. با آنکه اغلب افراد آماتور بودن را عادی می پندارند اما شما هرگز طوری رفتار نکنید که آماتور بنظر آیید. هر کاری را که انجام میدهید، مانند یک حرفه ای انجامش دهید: مطابق با معیارهای حرفه ای. ۱- یک حرفه ای...
به آن چه که دارید فکر کنید 1
4,712

به آن چه که دارید فکر کنید

خلاقیت باعث بروز افکار بزرگ در انسان میشود. اما معمولا سـخت ترین مرحله نــقطه شروع است. افکار بزرگ ما را به سمت پیشرفت راهنمایی کرده و فردایی روشن را برایمــان به ارمغان می آورند. با به کارگیری اصولی که دراین قسمت برای شما شرح می دهیم می تـوانـیـد یـک تـجارت بزرگ و بی نقص راه اندازید. ما متاسفانه ذهن خود را به انجام این امور عادت نداده ایم. این امر سبب...
پیش از صحبت کردن فکر کنید 0
7,012

پیش از صحبت کردن فکر کنید

چند بار برایتان اتفاق افتاده که حرفی بزنید و بعد متوجه شده باشید که فرد یا افراد مقابل به درستی متوجه منظور شما نشده اند و مخالف میلتان عمل کرده اند؟ تا کنون برایتان اتفاق افتاده که در یک کنفرانس و یا انجمن سخنرانی کرده باشید، اما پس از اتمام مراسم آرزو کنید که ای کاش ارائه بهتری از خود به نمایش گذاشته بودید و...
سلامت فکر در خانمها
6,410

سلامت فکر در خانمها

۱-  اختلالات اندیشه و برون هراسی اخـتـلالات اندیشه گروهی از مشکلات فکری است که هم عـلائـم جسمـی و هـم روحـی دارد. تـرس از دســـت دادن کـنـتـرل و تـرس از خـطـری تـهدید کننده متداول ترین علائم روحـی ایـن اخـتـلالات مـی بـاشـد. عـلائم جسمی شامل تپش قلب، گیجی، حالت تهوع و لرزش می باشد. چرا خانم ها بیشتر در معرض این مشکل هستند؟ خانم ها دو یا سه برابر آقایان در...