برچسب شده قانع

به حق خود قانع باشیم 6
8,075

به حق خود قانع باشیم

در دنیایی که ما بازیگرهای آن هستیم بیش از هر دوران دیگری فرصت طلبی و سوء استفاده گری جای خود را به گذشت و فداکاری داده است. تعداد بسیار زیادی از افراد در اقشار و مشاغل مختلف رادیده ام که هرچقدر قدرتشان برسد بر دیگران اجحاف و گران فروشی می کنند.