برچسب شده قضاوت درمورد دیگران

چطور دیگران را ببخشیم و درموردشان قضاوت نکنیم 15
16,677

چطور دیگران را ببخشیم و درموردشان قضاوت نکنیم

اگر یاد بگیرید که چطور با محبت با افراد سرسخت برخورد کنید، از درون احساس بهتری پیدا می کنید و احتمال اصلاح شدن آن فرد نیز بیشتر است. خوشبختانه دو سوال هست که می تواند بلافاصله هر ناراحتی و آزردگی را به بخشش و قضاوت را به درک تبدیل کند. من آنها را سوالات دلسوزانه می نامم.