برچسب شده قطع رابطه

چگونه پس از بر هم خوردن رابطه، التیام یابیم 3
7,181

چگونه پس از بر هم خوردن رابطه، التیام یابیم

وارد شدن بـه رابـطه خیـلی آسـان است، امـا بیـرون آمدن از رابـطه ای کـه دیـگر بـه دردتـان نمی خورد و التیام یافتن از آن کار خیلی سختی است. بنظر میرسد بـه هر کجـا کـه نگاه میکنید، روابط  یا ازدواجهای بسیـار بـادوامــی را می بینید که در حال فروپاشی است. به همین دلیل در این مقاله تصمیم گرفته ایم برای کمک به این دسـته افـراد که هنـوز مراحل التیام و...
روشهای قطع رابطه بدون اینکه صدمه بخورید 3
6,988

روشهای قطع رابطه بدون اینکه صدمه بخورید

قطع رابطه کردن براستی یکی از کارهای بسیار دشوار و دردناک میباشد. هر اندازه هم که به عقیده شما صـحـیح و روا باشد باز سخت است. اگر قـصد قـطع رابطه کردن با کسی را در سر دارید راهکارهای ارایه گشته ذیل انـجـام آن را برای شما آسانتر میگرداند. ۱- صادق باشید امکان دارد بخواهید با نگفتن و کتمان آنـکه با فرد دیـگری دیدار کرده و...