برچسب شده قهوه

تاثیر کافئین بر سلامت فرزند شما 0
3,588

تاثیر کافئین بر سلامت فرزند شما

خیلی از والدین بااینکه از دادن یک فنجان قهوه به فرزندشان خودداری می‌کنند اما گاه و بیگاه نوشیدنی‌های کافئین‌دار دیگر در اختیار فرزندشان قرار می‌دهند. غذاها و نوشیدنی‌های حاوی کافئین بسیاری وجود دارد اما خیلی خوب است که مصرف کافئین فرزندتان را در حد حداقل نگه دارید.
مضرات کافئین 0
6,035

مضرات کافئین

با آنکه خو گرفتن به عادات بد آسان میباشد اما ترک کردن آنها دشــوار است. مـصرف کـافئـین یـکی از آن عـادات بــد میباشد که آهسته اما پیوسته بدرون سیستم بـدن شما نفوذ میکند. با یک فنـجان قـهوه شـروع میکنید سـپس یـک فـنـجان قــهوه به ۲و ۳ و ..فنجان تبدیل شـده و بـه هـمیـن ترتیب تبدیل به یک اعتیاد میگردد. اگر تصور می کـنـیـد کـه منظور از کافئین تنها قهوه میباشد با...