برچسب شده قوانین مد

خانمها: چگونه همیشه روی مُد باشیم؟
12,719

خانمها: چگونه همیشه روی مُد باشیم؟

قوانین روی مُد بودن را می‌دانید؟ دنیای مُد هر روز در حال تغییر است اما قوانین آن هیچوقت تغییر نمی‌کنند. برای این که همیشه روی مُد باشید نکات زیر را در نظر داشته باشید. اولین قانون برای اینکه فردی بروز و روی مُد باشید اعتماد به ‌نفس است.