برچسب شده لنز طبی

طرز استفاده و نگهداری از لنزهای چشمی 19
88,023

طرز استفاده و نگهداری از لنزهای چشمی

دید کامل و واضح بـرای اینکه چشم شما به هنگام استفاده از لنز دید کافی داشته باشد و “لنزهای تر و تازه” ای را در چشم های خود قـرار دهیـد، بـایـد بـه تــوصیه های متخصصین در این زمینه توجه داشته باشید. اهـمـیت ندادن و تمیز نکردن، و یا تمیز کردن ناکافی، باعث مـی شـــود که رسوبات پروتئین دار، گرد و غبار و کثیفی و مـوجـودات تــک سلولی روی سطح لنزها...
آشنایی با اختلالات چشم و لنزهای طبی 7
22,181

آشنایی با اختلالات چشم و لنزهای طبی

چشم پیچیده ترین ارگان بدن پس از مـغز اسـت و متـشکل از ۲ میـلیـون بـخش فـعال می باشد. چشم هـا قادر به پردازش ۳۶ هزار بیت اطلاعات در ساعت هستند. چشم هـــا قادر به تشخیص نـور شـمع از مسـافـت ۳۰ کیــلومتری در شرایط جـوی ایده آل میباشند- چشم در ۸۵ درصد کـــل اطـلاعـات مـغـز شـما سـهــیـم اسـت- ۶۵ درصد گذرگاههای مـنتهی به مغز را مورد...