برچسب شده ماه عسل

۱۲ دلیل که ثابت می‌کند باید به ماه‌ عسل دوم بروید 0
3,852

۱۲ دلیل که ثابت می‌کند باید به ماه‌ عسل دوم بروید

آیا یک ماه‌عسل دیگر می‌تواند ازدواجتان را نجات دهد؟ ممکن است به نظرتان برسد در این نقطه از زندگی‌تان رفتن دوباره به ماه‌ عسل ایده‌ی مسخره‌ای باشد. هر دو شما کار می‌کنید، بچه و مسئولیت‌های زیادی دارید که اینکار را برایتان غیرممکن می‌کند. اما فقط به این دلیل که ماه‌ عسل دوم به نظرتان دور از دسترس می‌رسد به این معنی نیست که ارزش سرمایه‌گذاری...
4 هفته اول آشنایی دوران نامزدی 0
5,238

۴ هفته اول آشنایی دوران نامزدی

دیگر از این بدتر نمی شود. احساس مریضی می کنید، نمی توانید لب به غذا بزنید و نمی دانید که چه احساسی دارید و به چه فکر می کنید. اما فکرتان خیلی مشغول است. یک لحظه خوشحالید و یک لحظه ناراحت، احساس آشفتگی و بی ثباتی میکنید. چه اتفاقی برایتان افتاده است؟ چهار هفته ی اولی است که با شوهر آینده تان قرار ملاقات گذاشته...
آیین جشن گرفتن مناسبت ها 0
4,633

آیین جشن گرفتن مناسبت ها

آیــا همسرتان همیشه شکایت می کند که چرا شما مناســبت های مخــتـلف را جـــدی نمی گیرید و هیچ جشنی برگزار نـمی نمایید؟ آیا او از شـمـا انتظار دارد تا هر بار برایش فرش قرمز پهن کنید؟ خانمهــا معمولا  تمایل دارند تا مناسبتها را جشن بگیرند و خاطــره ها را بـرای همیشه جاودانه سازند، به همین دلیل تنـهـا کاری که لازم اسـت انجام دهید، همراهی همسران، و حاضر شدن در مجالس آنهاست....
چگونه پس از ماه عسل از رکود زندگی جلوگیری کنیم؟ 0
4,416

چگونه پس از ماه عسل از رکود زندگی جلوگیری کنیم؟

مطالبی که در این مقاله در اختیار شما قرار می دهم، تنها مربوط به تازه دامادها و نوعروس ها نیست، بلکه برای هر زن و مردی که می خواهند از به وجود آمدن کسالت و رکود در ارتباط خود پرهیز کنند، کاربرد دارد. در مواقعی، همه ما احساس می کنیم که زندگی مشترکمان خارج از نظم و هماهنگی گذشته می شود. به نظر می رسد...
4هفته اول آشنایی دوران نامزدی 0
5,106

۴هفته اول آشنایی دوران نامزدی

دیگر از این بدتر نمی شود. احساس مریضی می کنید، نمی توانید لب به غذا بزنید و نمی دانید که چه احساسی دارید و به چه فکر می کنید. اما فکرتان خیلی مشغول است. یک لحظه خوشحالید و یک لحظه ناراحت، احساس آشفتگی و بی ثباتی میکنید. چه اتفاقی برایتان افتاده است؟ چهار هفته ی اولی است که با شوهر آینده تان قرار ملاقات گذاشته...