برچسب شده مثانه

اجابت مزاج و مراقبت از مثانه 14
54,185

اجابت مزاج و مراقبت از مثانه

نکته: بطور متوسط هر فرد ۱٫۵ لیتر ادرار در ۲۴ ساعت تولید میکند. (بسته به میزان دریافت مایعات، مصرف برخی مواد و داروها و همچنین میزان تعریق این مقدار متغیر است.) نکته: ظرفیت مثانه ۴۰۰ تا ۶۰۰ سی سی میباشد و قادر است این حجم ادرار را به مدت ۲-۵ ساعت در خود نگه دارد. نکته: نیاز به دفع ادرار هنگامی پدید می آید که...