برچسب شده مدیریت خشم

روشهای غلبه بر خشم و عصبانیت احساسی 9
16,448

روشهای غلبه بر خشم و عصبانیت احساسی

کنار آمدن با احساسات هیچوقت آسان نیست، مخصوصاً وقتی که عصبانی هستیم. خشم نوعی احساس است اما وقتی در زندگی خودمان و سایرین مشکل ایجاد می کند به یک مسئله دشوار تبدیل می شود. احساسات از این نظر بلااستفاده هستند که این یک حس است که باعث می شود بدن به تغییرات درون فرد واکنش دهد و او را برای اعمال پرتوان  فوری آماده می...
خشم و کنترل آن 2
7,310

خشم و کنترل آن

خـشم یـک هیـجـان نـاخوشـایند اما طبیعی و ضروری برای انـسان میباشد. خشم میزان قابل توجهی انرژی ذهنی و جسمی  را مصروف خود میکند. خشم تهدیدی جدی برای روابط  شخصی و شغلی پدید می آورد. خشم فرصت لذت بـردن از  زندگی  را از انسان سلب میکند. دلایل برانگیخته شـدن هیجان خشم در افراد و موقعیتهای مختلف متفاوت  است: * تصور در معرض تهدید، خسارت، آسیب یا از دست رفتن دارایی، سلامتی، غرور، عزت...